Skanowanie
Skanowanie ręczne
(z szyby)
Nakład
A4
A3
1-5
2,00 zł
4,00 zł
6-10
1,50 zł
3,00 zł
11-20
1,20 zł
2,40 zł
powyżej 20
1,00 zł
2,00 zł
 
Skanowanie automatyczne
(z podajnika)
Nakład
A4
2-5
1,00 zł
6-10
0,80 zł
11-20
0,60 zł
21-50
0,40 zł
51-100
0,30 zł
powyżej 100
0,20 zł